• Phạm Minh Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0986648261
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0986320029
 • Hoàng Đức Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0987332476
 • Hà Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0919724060
 • Trần Văn Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng; GV Địa lí
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học