• Vũ Đức Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0972784610
 • Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường; GV GDTC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0982823571
 • Đặng Hữu Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV GDTC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Vũ Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP - Toán