• Đỗ Huy Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT đoàn;GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0963093815
 • Quàng Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Lê Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Quàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học