• Nguyễn Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường; GV GDTC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0982823571
 • Đặng Hữu Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV GDTC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Vũ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
 • Mùi Thị Oai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học