Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên;Tổ phó chuyên môn; GV Địa lí
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0343033888
 • Phạm Minh Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986648261
 • Trần Văn Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó BT chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972502037
 • Trần Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; Thư ký hội đồng; GV Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0387436777
 • Lò Thị Hoàng Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên; GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0774319829
Thông báo
Liên kết Website