Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
 • Vũ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974001578
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên;Tổ phó chuyên môn; GV Địa lí
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0343033888
 • Nguyễn Chí Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963234626
 • Quàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0385131004
 • Đồng Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0988736987
Thông báo
Liên kết Website